BYGGETILSYN

Hos MP Byggesagkyndig tilbyder vi byggetilsyn, og hjælper husejere trygt igennem deres boligudfordringer i forbindelse med et boligtjek, gennemgang af tilstandsrapport, rådgivning ved renovering/nybyg, eller ved opstået fugt/ skimmelsvamp.

BYGGETILSYN (NYBYGGERI)

Byggetilsyn hos os er uvildigt, og bliver udført med vægt på at følge køberen/bygherrens interesser under hele byggeprocessen.

Under byggeprocessen er vi i tæt samarbejde med bygherren, lige fra første spadestik til nøgleoverdragelse. Byggetilsynet består af en række tilsyn, hvor håndværkernes arbejde kontrolleres. Der bliver udarbejdet rapporter efter hvert tilsyn, for at dokumentere håndværkernes fejl og mangler.

Vi hjælper jer med at føre opsyn på jeres byggeri og også med rådgivning i den indledende fase.

I planlægningsfasen kan vi være behjælpelige med at se jeres tegninger igennem for alt det praktiske og tekniske som man ikke tænker over i skitsefasen, samt gennemgå jeres ekstrafunderingstilbud og geoteknisk rapport for hvad der er nødvendigt for at i får et sundt og rask fundament/terrændæk for huset, samt gennemgang af prisen på ekstrafundering, for at det ikke bliver et højt beløb men at i rent faktisk betaler for det som skal udføres jvf. den geotekniske rapport. 

Herunder har vi stærkt samarbejde med vores juridiske samarbejdspartner, som vi har brugt til flere hundrede byggesager og entreprise kontrakter. Da vi ved hvilken kvalitet samt services der leveres og ydes under hele byggeforløbet. 

(Der vil blive fremsendt et separat tilbud på juridisk gennemgang af entreprisekontrakt af vores samarbejdspartner som aftales med dem)

Vælger i vores samarbejdspartner til kontrakt gennemgang, og vælger i os som byggesagkyndig til at føre byggetilsyn med jeres nybyggeri. 

Tilbyder vi som byggesagkyndige gratis gennemgang af kontrakt inkl. telefonmøde med den juridiske rådgiver, hvor i så får en juridisk og byggeteknisk gennemgang af kontrakten, med mange forskellige forbehold som gennemgås af os alle på et telefonmøde der afholdes, inden de sendes til byggefirmaet.

Ejendomsaflevering: Gnidningsloes overdragelse af ejendomme

VED BYGGESYN TILBYDES DER OGSÅ KØBERRÅDGIVNING

Der tilbydes desuden køberrådgivning i form af kontraktgennemgang, forhandling, gennemgang af tegninger og ekstrafunderingstilbud.

Følgende tilbydes i vores basispakke på 8 stk. byggetilsyn

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Kontrol af synlig fundament/sokkel, terrændæk, rionet med varmeslanger, isolering, forankring.

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Kontrol af letbeton og porebetonvægge, betondæk.

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Kontrol af tagkonstruktion, fugt, dampspærre, isolering.

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Kontrol af vådrumssikring, vinduer samt gipsarbejde/lofter.

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Kontrol af klinker, føring af rør og kabler, samt stikkontakter og spots.

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Kontrol af afsluttende arbejder skalmuring, gulve, udhæng m.m.

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Før-gennemgang, inden overtagelse for at mindske mængden af fejl og mangler.

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Afleveringsforretning.

Ved afleveringsforretningen registrerer vi alle fejl og mangler. Hvis huset har mange mangler, laves et økonomisk tilbagehold hvis muligt. Vi hjælper med prissætning af de sidste mangler og der vil blive aftalt en tidsfrist for udbedringen, medmindre der fremgår en tidsfrist i kontrakten.

Byggetilsyn

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

0-99 kvm – 25.500 kr. inkl moms

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

100-199 kvm – 28.500 kr. inkl. moms

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

200-299 kvm – 30.000 kr. inkl. moms

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

300 kvm+ Fra 32.500 kr. inkl. moms

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Byggeteknisk gennemgang af tegninger samt kontrolberegning af jordbundsundersøgelse/

ekstrafunderingstilbud. – 3.850 kr inkl moms

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Juridisk gennemgang af kontrakt med jurist (Anbefales) – 7.000 kr ekskl moms

 

Forbehold

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Der opsættes et mindre byggepladsskilt ved byggepladsen.

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

 Projektmateriale og billeder fra tilsyn kan blive brugt til reklame på sociale medier, navn, adresse og andet sløres jvf. GDPR loven.

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Prisen er forbeholdt hele det bebygget areal 

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Der pålægges et kørselsgebyr for levering af ydelse på mere end 1 times kørsel total.

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

MP Byggesagkyndigs salgs og handelsbetingelser.

Vi er klar til at hjælpe jer med en byggeteknisk gennemgang og føre dig trygt igennem som din kompetente byggesagkyndig og byggerådgiver. Indhent et gratis og uforpligtende tilbud i dag.

Bygningstilsyn: Sikkerhed og kontrol under byggeri