DIN BYGGESAGKYNDIG DER GIVER DIG SYN OG SKØN PÅ DIN EJENDOM

Vores byggesagkyndige ved hvordan de skal syne og skønne alle ejendomstyper i Danmark

HVAD ER SYN OG SKØN I FORBINDELSE MED EJENDOMME

Hvis du som bygherre er blevet uenig med din entreprenør om byggearbejdet er udført korrekt og om kvaliteten lever op til standarden, kan det være en god ide at få en uvildig byggesagkyndig til at foretage en byggeteknisk vurdering af sagen. Dette kan MP Byggesagkyndig tilbyde ved at komme ud og foretage en fysisk besigtigelse samt konklusion på det udførte byggearbejde. Altså vurdere og bedømme, om det udførte lever op til gældende krav, tolerancer, udseende, finish samt kvalitet.

Vi anbefaler at der i forbindelse med syn og skøn udarbejdes en fyldestgørende rapport. Formålet med rapporten, er at fremlægge og dokumentere det rette grundlag for alle parter, så der ikke hersker tvivl om det udførte arbejde lever op til det forventede. Dette resulterer ofte i, at vi oplever entreprenørerne er villige til at indgå i et frivilligt forlig. Hvis parterne fortsat er uenige, kan vores rapport bruges som bevisførelse i en evt. retssag ved voldsgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, medmindre voldgiftsretten selv udsender deres egen syn og skønsmand. En afgørelse ved voldsgiftsretten kan ikke ankes.

Kort sagt. Er du endt i en tvist med din entreprenør og vil du forsøge at løse dette udenom en langtrukken og bekostelig retssag, så anbefaler vi klart at der iværksættes en syn og skønssag vha. en af vores byggesagkyndige. Vi kan altid komme til på et projekt, også når det er afleveret. Det er aldrig for sent at inddrage en byggesagkyndig. Vi står gerne klar som mægler for dig og taler din sag. Selvfølgelig udefra et byggeteknisk grundlag. Husk på at vi taler samme sprog som entreprenøren og derfor bliver uenigheder og konflikter løst nemmere og hurtigere.

Skimmelbehandling: Effektive løsninger mod skimmelsvamp

VI ER DIN UVILDIGE OG FAGLIGE BYGGESAGKYNDIG

Hos MP Byggesagkyndig er vi som uddannet bygningskonstruktører faglærte til at give dig en faglig byggesagkyndig rådgivning. Vi sørger for, at du træffer den helt rigtige beslutning i forhold til dit byggeprojekt, fremtidige køb eller renoveringsprojekt. Desuden kan vi også hjælpe med byggestyringen af et ejendomsprojekt.

Ved hver bolig/ejendom arbejder vi ud fra princippet om, at rådgivning altid leveres med udgangspunkt i den individuelle sag, som er tilrettelagt den enkelte bygherres behov. Vi mener, at den rette rådgivning og byggetekniske udsyn er afgørende for et byggeprojekt og kan spare en for uhensigtsmæssige udgifter.

VI MENER ALLE SKAL HAVE RÅD TIL EN BYGGESAGKYNDIG

Hos MP Byggesagkyndig mener vi, at alle har ret til en faglig og uvildig byggerådgivning. Af den grund er vores priser også fastsat herefter, hvilket betyder, at alle har råd til at få saglig og faglig rådgivning og vejledning som led i gennemgangen af et byggeprojekt.

mpbyggesagkyndig-100

HVAD INDEBÆRE SYN OG SKØN?

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Besigtigelse ifb. med en byggeteknisk gennemgang af det udførte arbejde.

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Vurdering af arbejder, utætheder, plamager, fugt samt generelle fejl og mangler.

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Udarbejdelse af rapport, af den byggesagkyndige.

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Gennemgang af påpegede forhold under besigtigelsen sammen med de deltagende.

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Besvarelse af spørgsmål i har.

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Rådgivning omkring udbedring af påpegede fejl og mangler.

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Prisoverslag på de forventede renoveringsomkostninger.

PRISER

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Besigtigelse – 4.000 kr. inkl. moms.

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Rapport – 1.250 kr. inkl. moms.

Vi er klar til at hjælpe jer med en byggeteknisk gennemgang og føre dig trygt igennem som din kompetente byggesagkyndig og byggerådgiver. Indhent et gratis og uforpligtende tilbud i dag.

Bygningstilsyn: Sikkerhed og kontrol under byggeri