FRAFLYTNINGSTILSYN ELLER FRAFLYTNINGSRAPPORT

Hos MP Byggesagkyndig hjælper vi husejer trygt igennem deres boligudfordringer i forbindelse med et boligtjek, gennemgang af tilstandsrapport, rådgivning ved renovering/nybyg, eller ved opstået fugt/ skimmelsvamp.

Fraflytningstilsyn eller fraflytningsrapport

Udlejer har ved indflytning og fraflytning pligt til at indkalde lejer til et flyttesyn. Ved fraflytningssyn vil udlejer og lejer gennemgå boligens stand sammenlignet med standen på boligen ved tilflytning/overdraget.. Udlejer og lejer vil sammen gennemgå fejl og mangler ved boligen, hvor I sammen vil nå til enighed mellem jer, her ville vi som byggesagkyndige kunne komme med en faglig vurdering af de ting der er blevet påpeget af udlejer eller lejer. På dagen når I gennemgår boligens stand, kan I afgøre hvad der skal istandsættes eller hvad lejer skal betale for istandsættelse af boligens fejl, mangler, skader etc. Nogle boligselskaber har forud for fraflytningssynet skrevet betingelser for tilbagelevering af ejendom i lejekontrakten.

Fraflytning kan have en stor betydning for både udlejer og lejer.

Som udlejer bør man udarbejde en fraflytningsrapport og sikre lejer modtager rapporten, uanset om lejer ikke er til stede under fraflytning, så har udlejer fortsat pligt til at fremsende en kopi til lejer senest 14. dage fra fraflytningsdagen. En rapport der er udarbejdet ved fraflytning kan være til gavn for lejer, da udlejer vil kunne reklamere og bevise leje boligens stand ved fraflytning.

afleveringsrapport_1

Sådan vil en typisk indflytnings og fraflytningsrapport se ud:

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Lejekontrakt mellem udlejer og lejer

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Vurdering af lejeboligens stand

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

 Aflæsning af el, vand osv..

Erfarne haender til renovering og ombygning

Hvad gælder for fraflytningsrapporten?

Fraflytning og fraflytningsrapporten anbefales at afholdes før endelig tilbagelevering af ejendom, dog senest 14 dage efter fraflytning. Udlejer har ikke pligt til at kræve betaling for at istandsætte lejeboligen, hvis ikke udlejer overholder fristen for 14 dage fra fraflytningen, men hvis der efter 14 dage fra fraflytningsdagen opdages fejl og mangler, vil udlejer kunne kræve istandsættelse fra lejer.

Vores gennemgange kan enten bruges som hjælp og vejledning til vurdering af tilstanden samt det byggetekniske der er ved fraflytning af en ejendom og eller vi kan tilbyde at udarbejde en rapport som dokumentere din side af sagen, hvor alle de påpegede mangler, udført af vores byggesagkyndige vil blive dokumenteret i form af billede dokumentering, en kort beskrivelse samt lokalisering af fejlen. Da man ved almindelige fraflytningssyn vil kunne forvente en vurdering af ejendommen som helhed i en af nedenstående tilstande.

  • Nyistandsat ved indflytning
  • God stand
  • Slidt, men brugbar
  • Dårlig stand

Vi er klar til at hjælpe jer med en byggeteknisk gennemgang og føre dig trygt igennem som din kompetente byggesagkyndig og byggerådgiver. Indhent et gratis og uforpligtende tilbud i dag.

Bygningstilsyn: Sikkerhed og kontrol under byggeri